ترم اول فرانسه بزرگسالان خصوصی (آنلاین)

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
مجموعه آموزش زبان مای لینگو تیم با برگزاری دوره‌های آموزش زبان فرانسه برای بزرگسالان توسط مدرسین مجرب و متخصص ،…
1,920,000 1,536,000 تومان

ترم اول ترکی استانبولی بزرگسالان خصوصی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
مجموعه آموزش زبان مای لینگو تیم با برگزاری دوره‌های آموزش زبان ترکی استانبولی برای بزرگسالان توسط مدرسین مجرب و متخصص…
1,920,000 1,536,000 تومان

‌‌‌انگلیسی کودکان خصوصی(حضوری)

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
مجموعه آموزش زبان مای لینگو تیم با برگزاری دوره‌های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان توسط مدرسین مجرب و متخصص ،…
980,000 - 980,000 تومان

‌‌‌انگلیسی کودکان خصوصی(آنلاین)

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
مجموعه آموزش زبان مای لینگو تیم با برگزاری دوره‌های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان توسط مدرسین مجرب و متخصص ،…
980,000 - 980,000 تومان

انگلیسی بزرگسالان نیمه خصوصی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
کتاب اصلی : سری کتاب های touchstone و oxford word skills کتاب های کمکی : بعد از شروع ترم با…
840,000 - 840,000 تومان