درباره من

پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور

آدرس پستی:

رشت

وب سایت:

mylingoteam.com

ایمیل:

mylingoteam@gmail.com

تلگرام:
شماره تماس:

09391000915

ماموریت و بیوگرافی

پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور پرند یاری پور

مهارت ها

انگلیسی کودکان 100%
انگلیسی بزرگسالان 80%
فرانسوی 40%
کلاس های مهارت تدریس و مربیگری 65%

دوره های آموزشی من